May E. Reilos Galleri

Noen avisomtaler

Østlandets blad 4. juli 2001NordlandsFramtid 29. nov 2001Nordlandsposten 29. nov 2001Øvre Smaalenes avis 31.jan 2002Østlandets blad 27. okt 2002
Avisa Nordland 31. okt 2002 Østlandets blad 7. jan 2003 Østlandet blad 15. jan 2003 Østlandets blad 26. mars 2003 Østlandets blad mars 2003
  
 
Avisa Nordland 1. okt 2003 Østlandets blad 9. des 2003 Lokalavisa Oppegård         jun 2003  Østlandets blad 6.april 2004 Østlandets blad 16.april 2004
    
 Østlandets blad 8. mai 2004 Østlandets blad 13. nov 2004  Østlandets blad 29 mars 2005   Østlandets blad 31 mars 2005 Vesteraalen     28. jul 2005 
     
 Østlandets blad 26. okt 2006Avisa Nordland  9. nov 2006   Østlandets blad 21. mars 2007 Østlandets blad 22. mars 2007  Østlandets blad 23. juni 2007
   

  
 Månedsblad  Sjømannskirken 
London, 2008
 Lofotposten     27. juni 2009  Lofot-Tidende   17. juli 2009  Østlandets blad 12. sept 2009 Drøbak notater  13 sept 2009
     
 Østlandets blad 13. nov 2010  Lofotposten     27. nov 2010  Lokalavisa Oppegård         16. des 2010  Østlandets blad 28. mai 2011  Akershus Amtstidende     31. mai 2011
     
 Fjordingen juli 2011 Lofot-Tidende    12 juni 2012 Østlandets blad 28. feb 2013 Østlandets blad 23. mai 2014Avisa Nordland 17. juni 2014
    svartskog
Gildeskaalavisa juni 2014Oblad              11. des 2014Oblad              29. mai 2015Avisa Lofoten     5. juli 2017Lofoten-Tidende 13. juli 2017
Lofotposten     11. juli 2017